Hem | Om oss | Yrkesbeskrivningar | Intervjuer | Utbildningar | Söka jobb | Prao | Inlägg | Kontakt


Om oss

Målet med sajten Min Arbetsdag är att öka mängden information om vad människor verkligen gör under sina arbetsdagar. Genom att mer information görs tillgänglig hoppas vi att ungdomar i framtiden ska kunna göra bättre yrkesval. Idag baseras alltför många val på alltför lite och alltför vinklad information, något som vi hoppas ändra på. Sajten Min Arbetsdag är reklamfinansierad och drivs av företaget Ibis Innovation.


Copyright ©2008 Ibis Innovation
All rights reserved